Huntsville High School Baseball

Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Mon 03/04/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Huntsville High School 4:30p 6:30p  HHS Varsity Game Cullman   PD 
 Tue 03/05/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
BUCKHORN HS 4:00p 6:00p  HHS Varsity Game BUCKHORN   PD 
4:30p 6:30p  HHS JV Game BUCKHORN   PD 
Huntsville High School 4:30p 6:30p  HHS Freshman Game Grissom   PD 
6:30p 8:30p  HHS Freshman Game Grissom   PD 
 Wed 03/06/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Madison, James Clemens High 4:00p 6:00p  HHS Varsity Game James Clemens   PD 
 Thu 03/07/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Hartselle, Hartselle HS 4:30p 6:30p  HHS Freshman GAME HARTSELLE   PD 
6:30p 8:30p  HHS Freshman GAME HARTSELLE   PD 
Huntsville High School 4:30p 6:30p  HHS JV Game HARTSELLE   PD 
6:30p 8:30p  HHS Varsity Game Hartselle   PD 
 Fri 03/08/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Hazel Green, Hazel Green High School 4:30p 6:30p  HHS JV Game Hazel Green   PD 
6:30p 8:30p  HHS JV Game Hazel Green   PD 
Huntsville High School 4:30p 6:30p  HHS Varsity Game Ardmore   PD 
6:30p 8:30p  HHS Varsity Game Athens   PD 
 Sat 03/09/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Huntsville High School 4:00p 6:00p  HHS Varsity Game BUCKHORN   PD